สมุดสันห่วง Structure ขนาด A4 เนื้อในเป็น Planner และแบบมีเส้น กระดาษ 80 แกรม 60 แผ่น ซื้อ 3 แถม 1 (คละลาย) ปกติเล่มละ 70-. เหลือ 52.50-.

฿210.00

SKU: C8858741741209A-3+1 Categories: , , Tags: ,