สมุดบันทึกมุงหลังคา ปกพลาสติก Blooming ขนาด A5 80 แกรม 40 แผ่น เนื้อใน Planner และแบบตาราง (Grid) ซื้อ 3 แถม 1 (คละลาย) ปกติเล่มละ 40-. เหลือ 30-.

฿120.00