สมุดบันทึกมุงหลังคา One Piece-SD ขนาด B5 70 แกรม จำนวน 24 แผ่น เนื้อในมีเส้น ซื้อ 3 แถม 1 (คละลาย) ปกติ 24-. เฉลี่ยเหลือเล่มละ 18-.

฿72.00