สมุดมุงหลังคา 90×160 มม. 70 แกรม 24 แผ่น แบบปกลายตารางคละ 4 สี เนื้อในมีเส้น ซื้อ 10 แถม 2 ปกติเล่มละ 10-. เหลือ 8.33-.

฿100.00