สมุดรายงาน Double A ขนาด A4 กระดาษ 80 แกรม เนื้อในมีเส้น 25 แผ่น ซื้อ 3 แถม 1 ปกติ 23-. เฉลี่ยเหลือเล่มละ 17.25-.

฿69.00