สมุดรายงาน Double A Professional ขนาด A4 กระดาษ 70 แกรม เนื้อในมีเส้น 30 แผ่น ซื้อ 3 แถม 1 (คละสีพาสเทล) ปกติ 28-. เฉลี่ยเหลือเล่มละ 21-.

฿84.00