ชุดตรวจโควิด-19 SARS-COV-2 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK) โดยวิธีเก็บตัวอย่างในโพรงจมูก (Swab)

฿65.00

ชุดตรวจโควิด-19 SARS-COV-2 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK) โดยวิธีเก็บตัวอย่างในโพรงจมูก (Swab)

฿65.00

This website uses cookies to offer you a better experience on our site, we relies on cookies stored on your device for analyzing site usage.