ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน / คืนสินค้า ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี

หมายเหตุ : กรุณาถ่ายคลิปขณะแกะสินค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเคลมสินค้า กรณีสินค้าไม่ครบหรือเสียหาย หากไม่มีคลิปยืนยัน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี

ขั้นตอนการเปลี่ยน / คืนสินค้า

1. แจ้งปัญหาสินค้าและความต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กับพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทาง Line Official Support
หรือคลิกที่นี่ https://lin.ee/ePTOrSI
โดยระบุรายละเอียด ดังนี้
– เลขที่คำสั่งซื้อ
– รายละเอียดปัญหาที่พบ
– ถ่ายภาพสินค้า และกล่องพัสดุ
– ถ่ายภาพเอกสาร
2. รอรับการยืนยัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางช่องทาง LINE: Double A Delivery Supportเพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
3. เจ้าหน้าที่จะทำการส่งหมายเลข Tracking สำหรับจัดส่งสินค้าคืนให้ทางลูกค้า
4. ลูกค้าทำการสั่งพิมพ์และแปะบนกล่องหรือซองพัสดุ หรือเขียนหมายเลข Tracking ระบุไว้บนหน้ากล่อง
5. กรุณาจัดเตรียมสินค้า พร้อมกล่องสินค้า, ใบรับประกันและเอกสาร, อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ได้รับ รวมถึงของแถมตามโปรโมชั่น ตลอดจนใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้ารับพัสดุภายในวัน
6. หลังจากบริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้ว หากถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไข บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ ภายใน 7 วันทำการ

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนและคืนสินค้า อันเนื่องจากลูกค้า “เปลี่ยนใจ” (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี