กระดาษ Double A 80 แกรม ขนาด A4 (รีม)

฿125.00

กระดาษ A4 ถ่ายเอกสารขนาด A4 และงานพิมพ์ใหม่คุณภาพ หนา 80 แกรม จำนวน 1 รีม (500แผ่น)
ขนาดต่อรีม 210 x 297 มม.

กระดาษ Double A 80 แกรม ขนาด A4 (รีม)

฿125.00

This website uses cookies to offer you a better experience on our site, we relies on cookies stored on your device for analyzing site usage.