กระดาษ Double A 80 แกรม ขนาด A4 (รีม)

฿112.00

กระดาษ A4 ถ่ายเอกสารขนาด A4 และงานพิมพ์ใหม่คุณภาพ หนา 80 แกรม จำนวน 1 รีม (500แผ่น)
ขนาดต่อรีม 210 x 297 มม.