กระดาษ Double A 80 แกรม ขนาด A3 (รีม)

฿247.00

กระดาษดั๊บเบิ้ลเอ ขนาด A3 บรรจุ 500แผ่น/รีม
ขนาดต่อรีม 297 x 420 มม.

กระดาษ Double A 80 แกรม ขนาด A3 (รีม)

฿247.00